Frequently Asked Questions

Algemeen - Programma installatie

Installatie van een downloadversie
 1. Download de demoversie van het programma van de website.
 2. Onthoud goed waar je het bestand hebt opgeslagen (bijvoorbeeld op je bureaublad of in 'mijn documenten', zorg dat het op een plek staat waar je het terug kunt vinden!
 3. Dubbelklik op het bestand dat is gedownload en de installatie van het programma zal starten
 4. Volg de aanwijzingen van de installatie.
 5. Vul het licentienummer in zodra daar naar gevraagd wordt. Je hebt dit nummer via e-mail ontvangen na je aankoop.
 6. Klik hierna op OK en vul in het volgende scherm je e-mailadres in. Zorg dat je verbonden bent met internet, er wordt nu contact gezocht met de activeringsserver van Capella software.
 7. Na enkele ogenblikken is het programma definitief geactiveerd op je computer en kun je aan de slag!
Installatie van een postlicentie

Deze werkt in principe precies hetzelfde als bovenstaand.

 1. Installatie wordt nu gedaan vanaf de Cd door deze in de Cd/DVD speler van de computer te stoppen en via het menu te kiezen voor 'Programma's installeren.
 2. Klik op het juiste programma in de lijst die verschijnt en de installatie begint.
 3. Het licentienummer van een postlicentie is op het Cd hoesje geplakt.
 4. Volg verder bovenstaande aanwijzingen 6 en 7.

Alle actuele programma's worden voortdurend bijgewerkt en herzien. Deze verbeteringen bieden wij gratis aan.

Het programma zal op gezette tijdstippen automatisch online zoeken of er een update beschikbaar is.

Mocht er een update beschikbaar zijn, dan vraagt het programma of je deze wilt installeren. Bevestig dit door op OK te klikken in het dialoogvenster en hierna wordt de actualisering automatisch uitgevoerd.

Om in te stellen met welke tussenpozen het programma moet kijken of er een update beschikbaar is, kun je instellen via Help > Online actualisering in het hoofdmenu van het programma.

Je kunt hier eventueel ook een update ongedaan maken.

Geregistreerde gebruikers van eerdere versies van Capella programma's kunnen tegen een gereduceerde prijs de nieuwste versie van een programma kopen. Hoeveel minder je betaalt voor een licentie is afhankelijk van de versie waarvoor je al een licentie hebt. Hoe nieuwer de 'oude' versie is, hoe minder je voor de nieuwste versie van een programma betaalt.

Upgrades zijn in technische zin volledige programma's. Dat wil zeggen dat er geen installatie van een eerdere versie noodzakelijk is voor de installatie van de nieuwste versie.

Oudere versies van programma's kunnen gewoon op de computer blijven staan als de nieuwe versie geïnstalleerd wordt. Wil je echter toch de oudere versie verwijderen, bijvoorbeeld om ruimte op de computer te besparen, doe dit dan voordat de nieuwe versie geïnstalleerd wordt.

 

Kies in het geopende programma in het menu: Help > Info over.....

Hier vind je de versie die is geïnstalleerd, bijvoorbeeld:

Capella 7 Version 7.1 - 20

Bij elke programmastart (of anders zoals je zelf hebt ingesteld), zal het programma zoeken of er een bijgewerkte versie beschikbaar is.

Nee, onze zogenoemde 'upgrades' zijn volledige programma's.  Er is dus geen installatie van een eerdere versie nodig.

Voor de installatie van de programma's heb je administratorrechten nodig.

Omdat dit punt heel belangrijk is voor Windows, vind je in veel dialoogvensters de mededeling 'U heeft administratorrechten nodig!'.

Deze mededeling verschijnt ook als je de admin-rechten al hebt.

Via het configuratiescherm > gebruikersprofielen kun je controleren of de rechten hebt.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.

 • Heb je het juiste programma geïnstalleerd?  Welk programma er is geïnstalleerd staat in de balk bovenaan in het programma of kunt u nakijken via het menu 'Help' > Info over ...
 • Zijn er geen tikfouten gemaakt?  De licentiecode is hoofdlettergevoelig (alle letters zijn hoofdletters) en de 0 is een nul, geen hoofdletter O.

Is bovenstaande uitgesloten? Neem dan contact met ons op.

 

 

Algemeen - Programma activeren

Als je een nieuwe computer koopt, kan het programma gewoon weer geïnstalleerd worden.
Met een nieuwe installatie op een nieuwe Pc of een wijziging van een hardware component (bijvoorbeeld een wijziging in de partities van uw harde schijf) op de huidige computer, moet het programma opnieuw geactiveerd worden.
 
Bij de meest waarschijnlijke wijzigingen aan de Pc van een muzikant hoeft het programma niet opnieuw geactiveerd te worden:
 • de opwaardering van het geheugen
 • de installatie van een (andere) geluidskaart
Naast het serienummer van het programma (in de vorm van de licentiegegevens) worden de gegevens over de hardware (harde schijf en andere systeem componenten) doorgegeven.
Wij garanderen: er worden geen persoonlijke gegevens, geen gegevens over op je PC geïnstalleerde software en geen op je PC aanwezige bestanden doorgestuurd.

Als de software na invoering van het licentienummer niet binnen 30 dagen geactiveerd wordt, zal het programma zich weer gedragen als een demo versie. Je kunt de software dan niet meer volledig gebruiken, tot het programma permanent geactiveerd is.

Je kunt de activering ook telefonisch of per e-mail tot stand brengen.
 
Telefonisch: bel +31 (0)321 314084 (alleen op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 21.00 uur). Belangrijk hierbij is dat je achter de PC zit en het activerings dialoogvenster op je beeldscherm staat. Zorg in ieder geval dat je de licentiegegevens en de hardwarecode bij de hand hebt (beide staan in het activerings dialoogvenster).
 
Per e-mail: neem de licentiegegevens en de hardwarecode over in een e-mail aan info@capella.nl . Vermeld in de e-mail ook je naam en klantnummer (staat op uw factuur).
 
 
De activeringscode die je per telefoon of e-mail ontvangt, vmoet worden ingevuld in de twee vakken in het activeringsscherm.
 
Klik op 'OK' en uw software is permanent geactiveerd op de computer.
 

Je installeert de software zoals gebruikelijk. Na invoering van het serienummer (licentienummer), genereert de software een code uit de hardware bestanden van de PC of laptop en noteert deze in een dialoogvenster:

Na invoering van je e-mail adres klik je op 'OK' en de licentiegegevens en de hardwarecode worden verzonden naar de Duitse activeringsserver. Na enkele ogenblikken krijg je het bericht dat het programma definitief is geactiveerd. Voorwaarde voor deze manier van activeren is dat de computer verbonden moet zijn met internet.

Als je een programma bij ons koopt, betaal je hiervoor. Het is echter geen geheim dat van vrijwel alle software illegale kopieën worden aangeboden. Met de activering willen wij het illegaal kopiëren beteugelen. Zonder product activering is het niet mogelijk langer dan 30 dagen met de software te werken. Alleen legaal gekochte software kan geactiveerd worden.

Met de product activering wordt het programma gekoppeld aan de PC of laptop waarop het programma is geïnstalleerd.

Hierna werkt het programma net als ieder ander programma.

Waarom moet het programma worden geactiveerd?

Als je een programma bij ons koopt, betaal je hiervoor. Het is echter geen geheim dat van vrijwel alle software illegale kopieën worden aangeboden. Met de activering willen wij het illegaal kopiëren beteugelen. Zonder product activering is het niet mogelijk langer dan 30 dagen met de software te werken. Alleen legaal gekochte software kan geactiveerd worden.

Wat wordt er doorgegeven bij de activering?
Naast het serienummer van het programma (in de vorm van de licentiegegevens) worden de gegevens over de hardware (harde schijf en andere systeem componenten) doorgegeven.
Wij garanderen: er worden geen persoonlijke gegevens en geen gegevens over op je computer geïnstalleerde software en geen op je PC aanwezige bestanden doorgestuurd.
 

Capella

Capella - instellingen

Als er vreemde tekens in plaats van noten en sleutels getoond worden, zal het lettertype capella3.ttf niet geïnstalleerd zijn.

Download het lettertype van deze pagina en installeer het op je computer via het configuratiescherm > lettertypen.

Als Capella hierna opnieuw wordt gestart zal het probleem verholpen zijn.

Je kunt de werkbalk aanpassen zoals je wilt. Paletten kunnen worden toegevoegd aan of worden verwijderd uit de werkbalk.

Kies daarvoor Beeld > werkbalken en vink de paletten die je wilt gebruiken aan. De niet aangevinkte paletten zullen niet worden getoond.

Capella - noteninvoer

Zeer waarschijnlijk staat in de instellingen voor noteninvoer nog de keuze voor de Duitse invoer van noten ingesteld.

Je kunt dit controleren door naar Extra > Opties > noteninvoer te gaan en te kiezen onder 'noten' voor internationaal.

Als je bij het invoeren van noten met de muis te veel naar boven klikt, lijkt het alsof de noot bij de bovenliggende balk behoort (of de onderliggende balk als je te veel naar onderen klikt).

De beslissende factor hiervoor is de afstand tussen de notenbalken. Elke zichtbare afstand is opgedeeld in een (onzichtbare) afstand naar boven (behorend bij de bovenste notenbalk) en naar beneden (behorend bij de onderste notenbalk). Als je de kleureninformatie inschakelt (het 'strandballetje' in de werkbalk activeert), worden de beide afstanden als grijze balken aan de linkerzijde weergegeven.

In het partituursjabloon kan deze afstand worden aangepast.

Capella - notenbewerking

Om een stem of een notenbalk uit de partituur te wissen zet je de cursor in de stem of balk die verwijderd moet worden. Kies vervolgens Bewerken > Wissen > Balk/stem.

Herhaal dit totdat de laatste stem uit de balk is verwijderd. Hierna is ook de balk verdwenen.

Alleen wanneer een balk uit alle systemen in een partituur is verwijderd, kan deze ook uit het partituursjabloon verwijderd worden. Dit is een veiligheidsmaatregel om ongewenst wissen te voorkomen.

Worden de noten ineens helemaal tegen elkaar aan gedrukt getoond?

Met het commando Opmaak > partituur > noten uitlijnen kan de afstand tussen de noten worden ingesteld.

Zet de schuifregelaars op 'Standaard' en vink indien gewenst één of meerdere opties aan.

Als je de lengte van de automatisch geplaatste waardestrepen wilt veranderen kies je het commando Opmaak > Systemen > Algemeen > Groepering waardestrepen. Het automatisch zetten van waardestrepen is afhankelijk van de gekozen maatsoort.

Let op: wanneer 'geen maat' is gekozen werkt deze instelling niet en zal er een (eindeloze) waardestreep gezet worden die handmatig moet worden gedeeld.

Markeer de noten en gebruik het commando Opmaak > Noten/rusten > Noten > Articulatietekens.

Gebruik hiervoor niet de grafische modus (het teken S in de werkbalk 'tekenen')

Dit kan op twee manieren:

 1. Kies in het menu het commando 'Extra' > 'Muisinvoer'. De cursor verandert nu in een + teken en nu kan elke noot in een akkoord worden aangeklikt waardoor deze wordt verwijderd of opnieuw wordt geplaatst (voor voortekens gebruik je eerst de + of de - toets).
 2. Je houdt de 'Ctrl' toets ingedrukt en markeert de noot die bewerkt moet worden. Hierna kun je deze afzonderlijke noot bewerken.

15 dagen proefversie

Nieuw: test onze programma's 15 dagen met volledige functionaliteit!

Download het installatiebestand, installeer het programma en kies voor proefversie.

Capella lesboek

Heeft u Capella aangeschaft en wilt u de kneepjes van het vak leren?

Koop dan het lesboek voor Capella waarin alle basisvaardigheden stap voor stap in lessen beschreven staan.

Het lesboek vindt u hier

Windows 10

Alle recente versies van de programma's zijn geschikt voor Windows 10!

Nieuw

Tonica pop: Muziek arrangeren in verschillende stijlen, van wals tot tango, salsa en rock. Meer informatie

 

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Capella reader

Download de gratis Capella reader voor het lezen en beluisteren van Capella bestanden.